ZÁSAH V. (20. 5. 2016)

Olomoucká muzejní noc 2016

Květnový večer během Olomoucké muzejní noci jsme v Lomené pojali nejen výtvarně, ale také poslechově a to díky DJs z Metro Chill Out Clubu.
 

ZÁSAH IV. – XY 2016 (28.4.2016)

Petr Švolba & Martin Kubica: Zalomenávemena

Místo, kde sídlí Lomená galerie, bylo dříve jen součástí hmoty domu, která byla později proražena  a volný prostor dostal funkci průchodu. Petr Švolba & Martin Kubica z Katedry sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě navazují na historickou skutečnost onoho místa a symbolicky vrací hmotu zpět. Uzavření průchodu povede k celkové změně situace této části ulice. Prostor galerie bude očištěn od smogu pouličního umění, poté zakonzervován a na krátký čas ponechán napospas své sterilní“ čistotě. V rámci vernisáže bude prostor galerie znovu symbolicky otevřen proražením stěn, čímž vzniknou fragmenty, které odkazují k paměti místa a uvědomění si charakteru prostoru.

http://svolbap.blogspot.cz